Individuele coaching

Mijn specialisaties zijn het voorkomen van en begeleiden bij burnout, omgaan met stress, focus en het hernemen van de eigen regie op het werk.

Ik werk met heldere coachingsdoelen en vooraf geformuleerde concrete resultaten. Deze worden tussenstijds getoetst en na afloop geëvalueerd.

Op verzoek verstrek ik graag referenties.

Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van medewerkers waarbij we zoveel mogelijk werken aan concrete doelen. Deze komen in overleg tussen medewerker, leidinggevende en coach tot stand. De rol van de leidinggevende kan nader bepaald worden, tussentijds betrokken of aan de zijlijn. Evaluatie aan het eind is van belang, met name toeting of de gestelde doelen zijn behaald. Hierbij hoort ook een goede verslaglegging. Dit neemt niet weg dat er ook een zekere vertrouwelijkheid tussen client en coach bestaat waar zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Heeft u behoefte aan meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Klik dan hier om naar de pagina contact te gaan.