Minder druk met aandachtsmanagement

Ben je snel afgeleid en druk in je hoofd? Heb je het gevoel dat je hoe hard je ook werkt de hoeveelheid werk maar nooit minder wordt? Misschien is aandachtsmanagement dan iets voor jou. Lees onderstaand artikel en laat je inspireren om de (werk)druk eens op een andere manier aan te pakken. 

Inleiding

Een onderzoek van Microsoft naar de effecten van de digitale media op de concentratie van 2000 Canadezen leverde een schokkende uitkomst op. De tijd waarop de proefpersonen zich op een onderwerp konden concentreren bleek namelijk maar een schamele 8 seconden.  Maar…… dat is nog niet alles, goudvissen kunnen zich 9 seconden achter elkaar concentreren, een hele seconde langer dus! Waarmee maar weer eens is bewezen dat wij niet in alle opzichten superieur zijn aan dieren…

Of misschien is deze uitkomst wel een signaal. Een teken dat het tijd is om iets te doen aan onze concentratie. Onze concentratie wordt overigens niet alleen beinvloed door de digitale media.  Op het werk gebeurt steeds meer om ons heen en onze agenda wordt steeds voller.  Ook thuis moeten we van alles, waarmee het aantal prikkels waar we per dag aan worden bloot worden gesteld steeds meer toe neemt. We ervaren met zijn allen het leven als steeds drukker en voller. We proberen uit alle macht om alles om bij te blijven, wat betekent dat we voortdurend heel snel tussen verschillende onderwerpen moeten schakelen. Het resultaat hiervan is dat we steeds minder goed zijn in het aandacht schenken aan een ding tegelijk voor langere tijd.  

Een ding tegelijk kunnen doen met aandacht geeft echter rust en zorgt voor meer kwaliteit. Dat maakt het tot een waardevolle eigenschap. Hoe krijgen we dat bijna verloren talent weer terug? Een nog relatief nieuwe methode is aandachtsmanagement. Als je het goed beschouwt zou je het ook Mindfulness kunnen noemen,  en dat gaat al weer wat langer mee. Maar welk label je er ook aan hangt,  het helpt om je weer te leren focussen en de rust terug te brengen in je hoofd.

Wat is het?

Aandachtsmanagement is een moderne term voor iets wat je dus ook Mindfulness zou kunnen noemen. Er valt ook een link te leggen met time-management, zeker als je het wilt inzetten op je werk. Het helpt je om je minder snel te laten afleiden, je onrust te beteugelen en niet langer (voor je gevoel) met meerdere dingen tegelijk bezig te zijn.
Het brengt rust en orde in je werk en in je hoofd.

De overlap met timemanagement is het advies om prioriteiten te stellen. Ook herkenbaar is de tip om blokken in je agenda te maken waarin je met jezelf afspreekt je met een specifiek onderwerp bezig te houden. Er is echter ook een verschil.  Time management gaat over het efficiënt indelen van je tijd, terwijl aandachtsmanagement gaat over het doen van een ding tegelijk, met je volle aandacht. Zelf heb ik jaren geoefend met timemanagement, met wisselende resultaten. Het ging steeds een tijdje goed maar dan liet ik het weer versloffen en viel viel ik weer terug in mijn oude patroon van tien dingen tegelijk, met overal lijstjes en talloze halfafgemaakte klussen. En daarbij had ik vooral last van het gevoel dat, hoe hard ik ook werkte, mijn lijstjes maar nooit afkwamen.

Goede resultaten

Toen ik mij voor mijn werk als coach ging verdiepen in Mindfulness kwam ik erachter dat het mijzelf persoonlijk ook wat opleverde. Het gaf me nieuwe aanknopingspunten om mijn werk anders aan te pakken en meer rust te creëren.  Inmiddels heb ik een andere werkbenadering, waarbij ik nu niet alleen veel effienter werk maar vooral veel meer gefocussed. Het gevolg is dat ik meer afkrijg op een dag, betere kwaliteit lever èn me veel minder gestresst voel bovendien. Het is me inmiddels zo eigen geworden dat ik niet meer de neiging heb terug te vallen in mijn eerdere chaotische patroon.

Als coach heeft het me meer gebracht dan ik had verwacht. Cliënten die ik coach in het focussen (gecombineerd met onder meer ontspannen, loslaten en prioriteiten stellen) bevestigen mijn beeld dat deze benadering werkt en een enorm positief effect heeft.

Hoe werkt het?

Om weer echt te leren om je voor langere tijd te kunnen focussen moet  je oefenen. Je gaat weer leren je op een ding tegelijk te concentreren.  En je leert de dingen weer een voor een te doen, waarbij je pas met een nieuwe klus begint als je de klus waar je mee bezig bent (zoveel mogelijk) hebt afgerond. Hulpmiddelen uit het timemanagement kunnen je daar zeker bij helpen, zoals het stellen van prioriteiten, het opsplitsen in deeltaken en het maken van tijdsblokken in je agenda.

Je neemt zelf de verantwoordelijkheid voor de klussen die je oppakt, ook als dat niet de meest boeiende zijn. Misschien zijn ze niet leuk maar wel nuttig of zelfs noodzakelijk, je daarvan bewust zijn vergroot je motivatie. Maak vervolgens afspraken met jezelf en houd je eraan. Leg de lat niet te hoog. Begin eenvoudig met kleine klusjes of opdrachtjes. Een brief schrijven zonder ondertussen je mail te checken. Een document rustig lezen zonder je te laten afleiden.  En als dat lukt bouw je het op. Van 5 minuten naar 10. Van 10 minuten naar een half uur. Tot je je een ochtend lang kunt concentreren en merkt dat je zomaar een paar grote klussen hebt afgerond, of een heleboel kleine. Maar gun jezelf oefentijd en houd het leuk.

Oefen ook buiten het werk

Omdat het je ook voordelen kan opleveren in je vrije tijd is het slim maar ook gewoon leuk om hier ook thuis mee te gaan spelen.

Een paar oefeningen en tips

1. Ga oefenen met het uitvoeren van eenvoudige taken, zoals de was opvouwen of tanden poetsen. Concentreer je op wat je doet. Je zult merken dat je gedachten afdwalen, beschouw dat als iets wat er bij hoort. Keer steeds weer terug met je aandacht naar wat je aan het doen bent

2. Check aan hoeveel prikkels jij jezelf op een avond blootstelt. Veel mensen hebben de TV aan, zitten op Facebook, LinkedIn of internet, en voeren ondertussen een gesprek met huisgenoten. Dat betekent dat voortdurend switchen met je aandacht. Probeer ook hierbij eens een ding tegelijk te doen. Of je voert een gesprek (met dus alle apparaten uit) of je kijkt TV, of je zit op internet (met dus dan de TV uit). Het gaat hierbij om het doorbreken van een patroon (steeds switchen met je aandacht) en het aanleren van een nieuwe (een ding tegelijk).   

 3. Bouw langzaam op. Maak duidelijke afspraken met jezelf, bijvoorbeeld dat je 10 minuten iets gaat doen met je volle aandacht, en daarna iets anders. Maak het jezelf niet te moeilijk. Als je de lat te hoog legt en het lukt niet zul je eerder afhaken. Gun jezelf de tijd om er aan te wennen.

Als je blijft oefenen zal aandachtsmanagement je steeds beter afgaan tot het weer vanzelf gaat. De kwaliteit van je werk en van je privé-activeiten wordt hoger terwijl het je minder energie kost of zelfs energie gaat opleveren. Dat maakt het de waard om mee aan de slag te gaan.

3 augustus 2016 Category: aandacht en het hier en nu

Return